___________________ TRAFİK DENEME SINAVI 5 ___________________

1. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğünden

B) Karayolları Genel Müdürlüğünden

C) Belediye Başkanlığından

D) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan

A- B- C- D-

2. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafikten men
B) Trafik suçu
C) Trafik kusuru
D) Trafik cezası
A- B- C- D-
3.Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları hangisinde doğru verilmiştir?
A) Bağlantı yolu-Tali yol 
B) Ana yol- Tali yol
C) Bölünmüş kara yolu- Bağlantı yolu
D) İki yönlü kara yolu-Tek yönlü kara yolu
A- B- C- D-
4. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
5. Şekildeki trafik ışığında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Düz gitmeleri
B) Sağa dönüş yapmamaları
C) Yol açıksa sola dönüş yapmaları
D) Sağa dönüş yapmaları
A- B- C- D-
6. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması "trafiğin hızlanması" talimatıdır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
7. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-

8. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhadır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Bisikletlilerin yavaş gitmesi gerektiğini
B) Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
C) Bisikletlilerin karşıya geçebileceğini
D) Bisikletlilere ait bir yolun bulunduğunu
A- B- C- D-
10. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
*
11. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
12. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?

 

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A) Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
D) Geçme yasağının sona erdiğini
A- B- C- D-
14. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Sağa dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sola dönülmez
A- B- C- D-
15.Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır. Bu durumu, sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
A) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
B) Yol kenarındaki çizgiler
C) Devamlı yol çizgisi
D) Diğer taşıt sürücüsü
A- B- C- D-
16. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler alarak araç kullanan kişilere uygulanmaz?
A) Sürücü belgesine süresiz el koymak  
B) Birinci kez ise 6 ay trafikten men etmek
C) Hafif hapis ve hafif para cezası ile cezalandırmak
D) Araç kullanmaktan men etmek
A- B- C- D-

17. Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangisi veya hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde; toplam olarak 9 saatten fazla kullanması yasaktır?

A) Yalnız I

I

II

III

B) I - II   
C) II - III  
D) I - II – III
A- B- C- D-

18.Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Geçmek için en sol şeridi kullanması
B) En sağ şeride geçerek seyretmesi
C) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
D) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
A- B- C- D-

19. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A) Trafik görevlisine  
B) Yer ve yön denetlemelerine
C) Işıklı trafik cihazına
D) Trafik işaret levhalarına
A- B- C- D-

20. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri dışındaki azami hızı 90km/saat olmalıdır?

A)

B)  

C)

DD)

A- B- C- D-

21. Yerleşim yeri dışında seyreden şekildeki araçlar arasında, en az kaç metre mesafe olmalıdır?

A) 20
B) 30 
C) 40
D) 50
A- B- C- D-
22.Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
A) Uzun hüzmeli farları yakmalı

B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli

C) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli

D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

A- B- C- D-

23.Şekildeki durumda hangisinin yapılması doğrudur?

A) 1 nolu aracın 2 nolu aracı geçtikten sonra sağ şerite girmesi
B) 2 nolu aracın 3 nolu aracı geçmeye teşebbüs etmesi 
C) 2 nolu aracın takip mesafesini azaltması
D) 4 nolu aracın hızını artırması
A- B- C- D-

24. Şekle göre, sürücünün hangisini yapması yasaktır?

A) Sağa dönüş yapması
B) Sola dönüş yapması
C) Aynı yönde seyretmesi
D) Yayanın geçişini beklemesi
A- B- C- D-
25.Şekildeki karşılaşmada geçiş hakkı sırası hangisindeki gibi olmak zorundadır?
A) 3-1-2
B) 1-2-3   
C) 1-3-2 
D) 3-2-1
A- B- C- D-
26. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının  
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
D) Sanık veya suçlu takip eden araçların
A- B- C- D-
27. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Şeridi daralmış olan, diğerine  
B) Otomobil sürücüsü, kamyona
C) Kamyon sürücüsü, otomobile
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
A- B- C- D-
28. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A) Dönüş ışıkları    
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Yakını gösteren ışıklar
A- B- C- D-

29.Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
A- B- C- D-
30. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
A) İşaret vermeden ani dönüşler yapmaları  
B) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
A- B- C- D-

31. Azami ağırlığı 3,5 tonu geçen ve şehirlerarası yük taşımacılığında kullanılan ticari araçta, aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?

A) Klima  
B) Takograf cihazı
C) Otomatik kapı
D) Hava yastığı
A- B- C- D-
32. Okul taşıtının arkasındaki "DUR" işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır  
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C) Okul taşıtını geçmemelidir.
D) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
A- B- C- D-

33.Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?

A) 1  
B) 2
C) 3
D) 4
A- B- C- D-

34. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A) Tırmanma şeridinin
B) Hızlanma şeridinin
C) Yavaşlama şeridinin
 D) Orta şeridin
A- B- C- D-

35.Şekildeki yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Gidiş yönüne göre sol banketten yürümesi
B) Açık renkte elbise giymesi
C) El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması
D) Trafik yoğunluğu az olan şeritte yürümesi
A- B- C- D-
**

36. Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?

A) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası  
B) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası 
C) İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D) Araç işletme belgesi ve tescil plakası
A- B- C- D-

37. Hangi sürücü belgesi ile kendi sınıfının dışındaki bir taşıt kullanılabilir? 

A) F
B) G
C) A1
D) B
A- B- C- D-
38.  C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almaya başvurabilmek için kaç yaşını bitirme şartı vardır? 
A) 22  
B) 20
C) 18
D) 17
A- B- C- D-

39. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir? 

A) Kasko sigortası yoksa 
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa 
C) Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa 
D) Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
A- B- C- D-

40.Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

A) Takip mesafesine
B) Farların kullanılacağı yer ve hâllere
C) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
D) Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına
A- B- C- D-

41. Tescilli bir aracı satın veya devir alan kişi, aracı kendi adına tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A- B- C- D-

42. Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri  
B) Yolu trafiğe kapatmaları
C) Yolu trafiğe açmaları
D) Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemeleri
A- B- C- D-

43. Aşağıdakilerden hangisi suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücüye uygulanır?

A) 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınması
B) 6 aydan az olmamak şartıyla hafif hapis cezası
C) Sürücü belgesine süresiz olarak el konulması
D) 6 aydan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası
A- B- C- D-

44. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

A) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek  
B) Taşıma sınırı altında yük taşımak
C) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
A- B- C- D-

45. Aşağıdakilerden hangisini sürücülerin yapması yasak değildir?

A) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
B) İki şeridi birden kullanmaları
C) Kavşaklarda şerit değiştirmeleri
D) İki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları
A- B- C- D-

46. Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday, sürücü belgesini almak için nereye başvurur?

A) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  
B) İl Özel İdarelerine
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil kuruluşuna
D) İl veya ilçedeki sürücü kurslarından birine
A- B- C- D-

47. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A) Çevre koruma  
B) Çevre
C) Çevre düzeni
D) Çevre hakkı
A- B- C- D-

48. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A) Sesli ilan  
B) Gürültü
C) Duyuru
D) Konuşma
A- B- C- D-

49. Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?

A) Şehir haritası
B) Şehir plânı
C) Şehir krokisi
D) Kara yolları haritası
A- B- C- D-
50. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
A) Teneke, poşet ve pet şişelerin akarsulara atılması
B) Kanalizasyon suları arıtıldıktan sonra akarsulara boşaltılması
C) Deniz kıyısından ve dere yataklarından gelişi güzel kum alınması
D) Fabrika atıklarının göl veya denize boşaltılması
A- B- C- D-
    ***
Sekt?ler Web Stats Paylaş | forklift ehliyeti | İletişim | Ehliyet sınav soruları | trafik ceza sorgulama