___________________ TRAFİK DENEME SINAVI 6 ___________________

1. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Trafik Hizmetleri Başkanlığı
C) İl Trafik Komisyonu
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
A- B- C- D-

2. Aşağıdakilerden hangisini sevk ve idare eden kişilere şoför denir?

A) Tramvayı
B) Otomobili
C) Taksi dolmuşunu
D) Treni
A- B- C- D-
3. Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ana yol
B) Tali yol
C) Otoyol
D) Geçiş yolu
A- B- C- D-
4. Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
5. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
6. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) Kırmızı ışıkta                    
B) Sarı ışıkta
C) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
A- B- C- D-
7. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 4  
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
A- B- C- D-

8. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
9. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?

 

 

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
10. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Dönel kavşak yaklaşımını
B) Kontrolsüz kavşağı
C) Demir yolu geçidini           
D) Ana yol-tali yol kavşağını
A- B- C- D-
*
11. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?  
A) Yolun sağdan ve soldan daraldığını
B) Kaygan yol kesimine girildiğini
C) Bağlantı yoluna yaklaşıldığını
D) İlki sola, devamlı tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
A- B- C- D-
12. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Kontrollü demir yolu geçidi
B) Kontrolsüz demir yolu geçidi
C) Taşıt trafiğine kapalı yol
D) Taşıt giremez
A- B- C- D-
13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Sağa dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sola dönülmez
A- B- C- D-
14. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
15. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
16. Şekildeki karayolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?
A) Kesik çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini
B) Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını
C) Kesik çizgi tarafındakilerin geçiş yapabileceklerini
D) Devamlı çizgi tarafındakilerin geçiş yapabileceklerini
A- B- C- D-

17. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? (Sürekli –Toplam) (saat)   

A) 5-10  
B) 4,5-9 
C) 4,5-10
D) 4-9
A- B- C- D-

18. Çok şeritli ve tek yönlü yollarda sürücüler hangi şeritte seyretmelidirler?

A) Orta şeritte  
B) En sol şeritte
C) Boş şeritte
D) Hızının gerektirdiği şeritte
A- B- C- D-

19. Bir kavşakta; 1. Trafik işaret levhaları 2. Trafik görevlisi 3. Işıklı işaret cihazı bulunması hâlinde, sürücü bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır?

A) 1-2-3  
 B) 2-3-1
C) 3-2-1
D) 3-1-2
A- B- C- D-

20. Şehirler arası kara yolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir?

A) Asgari hız  
 B) Azami hız    
C) Uygun hız
D) Seyir hızı
A- B- C- D-

21. Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.  
B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
A- B- C- D-
22. Kara yolunun hangi bölümünde öndeki araç geçilebilir?
A) Kavşakta  
B) Demir yolu geçidinde
C) Yaya ve okul geçitlerinde
D) Tek yönlü iki şeritli yolda
A- B- C- D-

23. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A) Şerit değiştirmelerde  
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda 
C) Sürücülere geç mesajının verilmesinde
D) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
A- B- C- D-

24. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir  
B) Akan trafiği durdurmalıdır.
C) Geri manevradan vazgeçmelidir.
D) Bir gözcü bulundurmalıdır.
A- B- C- D-
25.Sola dönüş yapmak isteyen 2 ve 3 nolu araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?
A) Dönüş işaretini verdikten sonra hızlarını artırmaları
B) Bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları
C) Hızlarını artırarak dönüşü tamamlamaları
D) Dönüşlerini dar kavisle yapmaları
A- B- C- D-
26. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D) Hızlanıp yola çıkmalıdır.
A- B- C- D-
27.Şekildeki kara yolu bölümüne yaklaşırken, 1 ve 2 numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır?
A) Her ikisi de durduktan sonra geçmelidir.
B) Her ikisi de taşıtlarının hızını azaltmalıdır.
C) 1 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
D) 2 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
A- B- C- D-
28. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Çekici  
 B) Gümrük muhafaza aracı
C) İş makinesi
 D) Cankurtaran
A- B- C- D-

29. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Tekerlek sayısı az olan, diğerine  
B) Otobüs sürücüsü, kamyona
C) Kamyon sürücüsü, otobüse
D) Şeridi daralmış olan, diğerine
A- B- C- D-
30. Aşağıdakilerden hangisi duraklamayı ifade eder?
A) Görevlilerce verilen emirle durmak  
B) Yolcu indirirken beklemek
C) Kırmızı ışık yanarken beklemek
D) 5 dakikadan fazla beklemek
A- B- C- D-

31. Aşağıdakilerden hangisinin yolcunun indirilmesinde yapılması yasaktır?

A) Yolcunun aracın sağ tarafından indirilmesi  
B) Aracın sağ tarafı kontrol edildikten sonra kapısının açılması
C) Tam olarak durmadan araç kapısının açılması
D) Aracın yolun en sağında durdurulması
A- B- C- D-
32. Yerleşim yerlerinde, aksine bir işaret yoksa ve zorunlu hâller dışında hangi aracın park etmesi yasaktır?
A) Kamyonet  
B) Otomobil 
C) Motosiklet 
D) Otobüs
A- B- C- D-

33. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

A) Yakını gösteren ışıklar  
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Dönüş ışıkları
A- B- C- D-

34. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

A) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
B) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
A- B- C- D-

35. Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?

A) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini  
B) Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C) Taşıtın geri manevra yaptığını
D) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
A- B- C- D-
**

36. Bariyerli demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı  
B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
C) Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini beklemeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
A- B- C- D-

37. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla alınır?

A) Mesleki yeterlilik belgesi
B) Zorunlu trafik sigorta belgesi
C) Tescil belgesi                    
D) Sürücü belgesi
A- B- C- D-
38. Gündüzleri görüşü azaltan sisli havalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A) Yakını gösteren ışıkların yakılması   
B) Uzağı gösteren ışıkların yakılması
C) Acil uyarı ışıkların yakılması
D) Araç içi ışıkların yakılması
A- B- C- D-

39. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A) Tırmanma şeridinin
B) Hızlanma şeridinin
C) Yavaşlama şeridinin
D) Orta şeridin
A- B- C- D-

40. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı, taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.  
B) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
A- B- C- D-

41. Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?

A) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
B) Gidiş yönüne göre sağ bankette
C) Gidiş yönüne göre sol bankette
D) Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
A- B- C- D-

42. Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?

A) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası  
B) Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C) İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
A- B- C- D-

43. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A) 4
B) 3  
C) 2
D) 1
A- B- C- D-

44. B sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

A) Otomobil  
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Minibüs
A- B- C- D-

45. Sigorta teminatlarından yararlanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine gerek yoktur?

A) Alkol muayene belgesi
B) Öğrenim belgesi
C) Kaza tespit tutanağı
D) Trafik tescil belgesi
A- B- C- D-

46. Maddi hasarlı kazalarda tarafların anlaşmaları hâlinde aşağıdakilerin hangisine gerek yoktur?

A) Sigorta şirketine haber verilmesine  
B) Anlaşma ile ilgili yazılı belge düzenlenmesine
C) Araçların kaza yerinden kaldırılmasına
D) Varsa, kaza yerindeki parçaların temizlenmesine
A- B- C- D-

47. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A
A) B)

C)

D)

B
C
D
A- B- C- D-

48. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

A) İklim  
B) Çevre
C) Atmosfer
D) Erozyon
A- B- C- D-

49. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini arttırır?

A) Taşıtlarda kalitesiz yakıt kullanılması
B) Bir yere giderken toplu taşım araçlarının kullanılması
C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
A- B- C- D-
50. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması ülke ekonomisini ve çevreyi olumsuz etkiler?
A) Toplu taşım araçları yerine özel araçların kullanılması
B) Ulaşımda en kısa ve en uygun yolun kullanılması
C) Toplu taşım araçlarının öncelikle tercih edilmesi
D) Araç bakımının zamanında ve uygun bir şekilde yapılması
A- B- C- D-
    ***
Sekt?ler Web Stats Paylaş | forklift ehliyeti | İletişim | Ehliyet sınav soruları | trafik ceza sorgulama