___________________ TRAFİK DENEME SINAVI 7 ___________________

1. Aşağıdakilerden hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? 

A) İçişleri Bakanlığının 
B) Millî Eğitim Bakanlığının 
C) Dışişleri Bakanlığının
D) Ulaştırma Bakanlığının
A- B- C- D-

2. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir? 

A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı 
C) Geçiş kolaylığı 
D) Geçiş yolu
A- B- C- D-
3. Şekle göre hangisi sadece geçiş için kullanılır? 
A) Gidiş yönüne göre sağ şerit
B) Her iki banket 
C) Gidiş yönüne göre sağ banket
D) Orta şerit
A- B- C- D-
4. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? 
A) Bölünmüş kara yolu         
B) Tek yönlü kara yolu 
C) İki yönlü kara yolu           
D) Ana yol
A- B- C- D-
5. İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana kavşak denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz bir kavşağı ifade eder?

A) 

B) 

C)  

D)  

A- B- C- D-
6. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazını gören sürücü ne yapmalıdır? 
A) Yolun en sağına yaklaşmalıdır.
B) Dönüş yapacağı yola girmelidir
C) Harekete hazırlanmalıdır. 
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır
A- B- C- D-
7. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması "trafiğin hızlanması" talimatıdır?
A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-

8. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda şerit kapatma levhasıdır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
9. Aşağıdakilerden hangisi daralan kaplama işaretlerinden değildir?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
10. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?

 

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
*
11. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? 
A) Sağa dönülmez 
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sola dönülmez
A- B- C- D-
12. Şekle göre  aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 
A) Takip mesafesinin azaltılması 
B) Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi 
C) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi 
D) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
A- B- C- D-
13. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? 
A) Trafik ışıkları  
 B) Trafik levhaları
C) Yer işaretleri
D) Trafik görevlisi
A- B- C- D-
14. Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır? 
A) 10  
B) 15
C) 20
D) 25
A- B- C- D-
15. Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? 
A) 50  
 B) 55
C) 60
D) 65
A- B- C- D-
16. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 
A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi 
B) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi 
D) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
A- B- C- D-

17. Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır. 
B) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir. 
C) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır
D) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.
A- B- C- D-

18. Şekildeki geçme işlemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? 

A) 2 numaralı araç sürücüsünün karşıdan gelen trafiğe dikkat etmediği 
B) 2 numaralı sürücüsünün görüşün yetersiz olduğu yolda geçme yaptığı 
C) 3 numaralı araç sürücüsünün kazayı önlemek için tedbir almadığı 
D) 1 numaralı araç sürücünün kazayı önlemek için tedbir almadığı
A- B- C- D-

19. Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? 

A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar   
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar 
C) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar 
D) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
A- B- C- D-

20. Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır? 

A) Yol boş olduğunda dönüş ışıklarını kullanmamak   
B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek 
C) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek 
D) Başka aracı geçmeye çalışan aracı geçmemek
A- B- C- D-

21. Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır? 

A) Yeşil ışıklı ok söndüğünde  
B) Işıklı ok yeşil yandığında 
C) Ana lamba yeşil yandığında    
D) Işıklı ok kırmızı yandığında
A- B- C- D-
22. Şekle göre 2 ve 3 numaralı araçların sola dönüşleri sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 
A) 3 numaralı aracın park ışıklarını yakması 
B) 2 ve 3 numaralı araçların bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları 
C) 1 numaralı aracın ikaz edilerek durdurulması 
D) 2 numaralı aracın dar kavisle dönüşe geçmesi
A- B- C- D-

23. Şekle göre sağa dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını artırarak sağ şeritte giden aracın önüne geçmesi 
B) Dönüş işaretini verdikten sonra sağ şeride girmesi 
C) Hızını azaltarak yolu kontrol etmesi 
D) Dönüşünü dar bir kavisle yapması
A- B- C- D-

24. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır? 

A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir.   
B) Akan trafiği durdurmalıdır. 
C) Geri manevradan vazgeçmelidir. 
D) Bir gözcü bulundurmalıdır.
A- B- C- D-
25. Bir kavşakta kendisine yeşil ışık yanmakta iken diğer doğrultudaki araçların geçişine engel oluşturacağını fark eden bir sürücü ne yapmalıdır? 
A) Yoluna devam etmelidir.  
B) Acil uyarı ışıklarını yakmalıdır. 
C) Kesinlikle kavşağa girmemelidir. 
D) Sağa dönüş yaparak yoluna devam etmelidir.
A- B- C- D-
26. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir
C) Hızını artırıp kavşağı terk etmelidir. 
D) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
A- B- C- D-
27. Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir? 
A) 1 numaralı taşıtın yavaş seyretmesi
B) 1 numaralı taşıtın geçiş hakkını 2 numaralı taşıta vermemesi 
C) 2 numaralı taşıtın dönüşü dar yapması 
D) 2 numaralı taşıtın, 1 numaralı taşıtın geçmesini beklememesi
A- B- C- D-
28. Şekildeki kara yolu bölümünde, 1 ve 2 numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır? 
A) Her ikisi de durduktan sonra 1 numaralı taşıt geçme hakkını kullanmalıdır. 
B) Her ikisi de taşıtlarının hızını azaltmalı ve 2 numaralı taşıt geçme hakkını kullanmalıdır.
C) Sadece 1 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
D) Sadece 2 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
A- B- C- D-

29. Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır? 

A) 2-3-4-1
B) 3-4-1-2 
C) 1-3-4-2
D) 4-1-2-3
A- B- C- D-
30. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir? 
A) Olduğu yerde hemen durmalıdır.   
B) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermelidir. 
C) Geriye dönerek uzaklaşmasını beklemelidir. 
D) Işıklı trafik işaretine uymalıdır.
A- B- C- D-

31. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır? 

A) Sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalıdır.  
B) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalıdır. 
C) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalıdır. 
D) Motoru durdurup, vitesi boşa almalıdır.
A- B- C- D-
32. Şekle göre  aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir. 
B) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir
C) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. 
D) 2 numaralı araç sürücüsü 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmalıdır.
A- B- C- D-

33. El frenini çekmek, motoru durdurmak, camları kapatıp kapıları kilitlemek gibi tedbirler aşağıdaki durumların hangisinde alınmalıdır?

A) Yolcu indirip bindirirken  
B) Yük yükleyip boşaltırken 
C) Park ederken 
D) Duraklama yaparken
A- B- C- D-

34. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? 

A) 5
B) 10
C) 15 
D) 20
A- B- C- D-

35. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? 

A) Dönüş ışıkları   
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları 
D) Yakını gösteren ışıklar
A- B- C- D-
**

36. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz? 

A) Birkaç defa selektör yaparak       
B) Birkaç defa korna çalarak 
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak     
D) Dönüş ışıklarını yakarak
A- B- C- D-

37. Arıza nedeniyle yolda kalan araç sürücüsü, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Aracın etrafına taş dizmelidir.
B) Eski lastik yakarak sürücüleri uyarmalıdır. 
C) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmalıdır. 
D) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemelidir.
A- B- C- D-
38. Hangisi sürücü için trafik suçudur? 
A) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak   
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek 
C) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak 
D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek 
A- B- C- D-

39. Okul taşıtının arkasındaki "DUR" işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir? 

A) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır. 
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir. 
C) Okul taşıtını geçmemelidir.        
D) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
A- B- C- D-

40. Bariyerli demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir? 

A) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı   
B) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli 
C) Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini beklemeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
A- B- C- D-

41. Otoyollarda aksine bir işaret yoksa asgari hız saatte kaç kilometredir? 

A) 30
B) 40
C) 60
D) 120
A- B- C- D-

42. Kara yolunda karşıya geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? 

A) Yaya geçitlerini  
B) Banketleri 
C) Yaya yollarını
D) Geçiş yollarını
A- B- C- D-

43. Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur? 

A) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası 
B) Araç işletme belgesi ve tescil plakası 
C) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası 
D) İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
A- B- C- D-

44. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur? 

A) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek   
B) Taşıma sınırı altında yük taşımak
C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek 
D) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
A- B- C- D-

45. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 

A) 1                              
B) 2
C) 3
D) 4
A- B- C- D-

46. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar diğerlerine göre farklı cinste daha çok aracı sürebilirler? 

A) B                            
 B) C
C) E
D) F
A- B- C- D-

47. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? 

A) Otobüs                      
B) Çekici
C) Otomobil
D) Kamyonet
A- B- C- D-

48. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-

49. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? 

A) Uygun vitesle seyredilmesi
B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması 
C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
A- B- C- D-
50. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A) Yakıt tüketiminin artmasına 
B) Trafik yoğunluğunun azalmasına 
C) Hız sınırlarının aşılmasına 
D) Yakıt tasarrufuna
A- B- C- D-
    ***
Sekt?ler Web Stats Paylaş | forklift ehliyeti | İletişim | Ehliyet sınav soruları | trafik ceza sorgulama